Усний послідовний переклад. Основні види послідовного перекладу
Logo

Популярність усного послідовного перекладу щоразу набуває найбільшого поширення у діловому житті. Це пов’язано зокрема із розвитком міжнародних відносин. Діяльність перекладача полягає в тому, щоб на слух перекласти те, що говорить спікер. 

Основні види послідовного перекладу

Виділяють три види усного послідовного перекладу:

Абзацно-фразовий

Інформація подається певними частинами, тобто спікер розмовляє з паузами, після яких перекладач має одразу перекласти конкретну частину. Тому такий вид перекладу вимагає від перекладача швидкої реакції на зміст тексту та його переклад, знання фразових виразів, комунікабельності.

Послідовний із записом

Такий вид перекладу найчастіше використовують під час офіційних зустрічей та заходів, ділових переговорів, конференцій, виступів, симпозіум, прямих ефірів. Під час такого виду послідовного перекладу перекладач занотовує певну інформацію. Цю інформацію можна записувати чи мовою оригіналу, чи одразу переклад тексту. Головним є те, що перекладачеві потрібно вміти вловити головну думку того, що говорить спікер. Після записаного тексту потрібно вміло та ретельно зібрати інформацію певної тематики та узагальнити її вже перед слухачами.

Послідовний без запису

Найчастіше застосовується під час бесід (найчастіше телефонних), інтерв’ю, коротких розмов. Такий переклад є досить короткотривалим. Інформація сприймається достатньо швидко і не вимагає додаткових записів.

Двосторонній переклад

Різновидом усного послідовного перекладу є двосторонній переклад.

Перекладач є сполучною ланкою на переговорах, конференціях та виступах тощо. Цікавим є той факт, що комунікація відбувається не однією і тією ж мовою, а двома. Відповідно перекладач повинен відмінно та вільно володіти обома мовами: тією, якою розмовляє спікер та тією, на яку буде перекладати. Двосторонній усний переклад найчастіше застосовують під час телефонних переговорів, онлайн-конференцій. Головною перевагою усного перекладу є відсутність будь-якого технічного обладнання.  

Міміка та жести як важлива частина послідовного перекладу

Зазвичай перекладач перебуває близько біля спікера, тому повністю бачить міміку, жести, темп мовлення та настрій промовця. Таким чином перекладачеві легше зрозуміти манеру мовлення спікера. Тому для усного перекладача під час перекладу важливо передати не тільки зміст та сенс тексту, а також і міміку, та темп мовлення спікера.

Однією із важливих складових усного послідовного перекладу є темп мовлення спікера, тобто швидкість розмови. Тому перекладач має бути дуже уважним та пильним під час бесіди чи виступу, щоби ретельно зловити сенс та зміст сказаного. Під час усного послідовного перекладу перекладач або слухає повністю промову і тоді перекладає, або слухає мовця до того моменту, коли той зробить паузу. 

Основні характеристики усного перекладача

Хоча під час послідовного перекладу від перекладача не вимагається миттєвого перекладу, проте ця праця вимагає неабияких інтелектуальних здібностей та фізичних витрат. Перекладачеві протягом кількох годин доводиться запам’ятовувати великий обсяг матеріалу, ознайомлюватися з різною тематикою тексту, чітко та коректно передавати зміст та сенс того, що перекладається, грамотно та культурно розмовляти. Науковці зазначають, що під час усного перекладу 80 % зусиль перекладач витрачає на розуміння дискурсу і тільки 20 % – на вираження мовлення. Як бачимо найголовнішу роль в усному перекладі відіграє розуміння та передача сенсу тексту мовця. 

Послідовний переклад вимагає від перекладача певних особистісних характеристик. Насамперед, це дуже добра пам’ять, бо чим більший відрізок тексту, який потрібно перекласти, тим більше тексту слід запам’ятати. Тому завдання послідовного перекладача – вдало та правильно занотовувати ту частину тексту, яку говорить спікер. Таким чином усному перекладачеві мають бути притаманні такі риси: добра пам’ять, аналітичне мислення, здатність узагальнювати матеріал та ораторські здібності. 

Тому, як говорить більшість дослідників, головним завданням усного перекладача є не фіксація слів, а фіксація думок.

Емоційна складова

Перекладач перш за все людина зі своїм характером, досвідом, настроєм та темпераментом. Виконувати усний переклад зможе лише той, хто вміє зосередитися на поточному моменті, відкинути всі емоції, бути безстороннім, вміє швидко реагувати та тактовно і неупереджено передавати всі нюанси почутого. Усний перекладач завжди пам’ятає, що він лише засіб, посередник, тому не вступає в дискусії, не висловлює свою думку, а безоціночно перекладає сенс почутого, навіть якщо воно суперечить його поглядам та переконанням. 

Часто буває так, що перекладаючи певний час, перекладач вже вловив тенденцію розмови, зрозумів усі нюанси і може навіть сам відповідати на питання чи вести дискусію. Саме цього не варто допускати, навіть якщо дуже хочеться пояснити, уточнити, чи здається, що розмова зайшла в глухий кут.

Потрібний усний послідовний переклад? Можемо допомогти. Все про послугу усний послідовний переклад.

«Не фіксація слів, а фіксація думок»: думки про усний послідовний переклад

«Перекладач, як і свідок перед судом, має підняти свою праву руку і дати клятву «говорити правду, тільки правду і нічого окрім правди»

Пітер Ньюмарк

P.S. Професійна деформація

Мої знайомі усні перекладачі часто розповідають, як їм важко в повсякденному житті втриматися і не почати тлумачити почуте. Це може виглядати так: на вечірці в кафе хтось починає говорити тост і перекладач вже подумки перекладає текст, навіть якщо вечірка одномовна, а після того, як тост відлунав, стискає губи і … старанно мовчить, хоч переклад так і рветься назовні. )

Авторка статі – Анастасія Лихолат, філолог