Logo
Яка відмінність між послідовним та синхронним перекладом?
Дата 12.04.2019

Хоча обидва ці види перекладів є усними, але відмінність між ними є. Під час послідовного перекладу мовець робить паузи, для того, щоб перекладач зміг перекласти, сказану ним інформацію. Такий переклад характерний для незначної кількості слухачів. Тоді, як у синхронному перекладі мовець не зупиняється і не робить пауз, під час такого перекладу перекладач може відставати від мовця лише на декілька слів. Синхронний переклад використовується, якщо присутня значна кількість слухачів і важливий безперебійний діалог. Як правило, він супроводжується наданням спеціального обладнання.