магія слова

“Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!“
Т. Шевченко.

Слова відіграють надзвичайно важливу роль в житті особистості. Людина не може навіть усвідомити, наскільки вона залежить від магії слова і як це слово може впливати на неї. Самостійне вивчення англійської мови вимагає знань слів. Вчити англійську мову і знати  всі слова, звичайно, неможливо. Англійська мова найбагатша в світі, вона нараховує близько півтора мільйона слів.

Люди живуть не лише у світі реальних фактів, речей, але й у словесному світі, в якому реальне та ірреальне не мають чітких меж, і такі слова, як dunce – дурень, deuce – дідько, впливають на світосприйняття людини. Людина сприймає реальність ближчою, коли факти її існування названо словами.

Кожна мова, зокрема українська та англійська, містить ряд слів, які є небажаними у використанні. При самостійному вивченні англійської мови, слід пам’ятати про уникнення грубості, ми звертаємось до слів або висловів, що вживаються для непрямого, прихованого, зокрема, пом’якшеного, ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій замість прямого їх називання – до евфемізмів. Слово “евфемізм” походить від гр. еu – “добре” та phemi – “говорити”. Так, слово merry – веселий, яке вживаються замість слова drunk – п’яний, вважається евфемізмом.

“Магія – це неприродна, надлюдська сила, за допомогою якої людина намагається керувати людськими діями, природними станами. Магія слова безпосередньо пов’язана з мовою.

Майже кожен з нас погодиться з думкою, що сказане слово може вбити людину. Наведемо всім знайомий нам приклад. Дія відбувається у лікарні, розмова між лікарем та пацієнтом. Хворий запитує лікаря про результати аналізів. Лікар замість того, щоб підтримати пацієнта і запевнити, що все буде гаразд, прогнозує поганий стан хворого, щоденно акцентуючи на цьому. Вислуховуючи невтішні новини лікаря кожного дня, пацієнт марніє на очах, погіршується стан його здоров’я. Слова, закладені в думці людини, накладають відбиток на її житті. Через деякий час пацієнт помирає. Відтак причиною смерті були не погані аналізи, а слово з його могутньою силою впливу. Як бачимо ефект емоційного стимулятора спрацював. Список аналогічних прикладів є нескінченним.

самостійне вивчення англійської мови

Слова-табу, що це?

З давніх-давен в будь-якій мові виникає певна категорія слів, які цікаві своїм походженням, але в силу релігійних чи побутових причин, відповідно до суворих правил та звичаїв виключаються всіма або деякими членами мовного колективу з активного вокабуляру. Ці слова отримали назву – слова-табу.

як вчити англійську - евфемізми

Евфемізми. Їхня роль в нашому житті

Евфемізм (гр. Eupfemismos) – слово або словосполучення, що відтворює зміст у пом’якшеній формі. Евфемізми виступають замінниками грубих, непристойних зворотів; вживаються з почуття страху чи сорому: замість дурний – немудрий, не хапає зірок з неба; скоро помре – йому вже не топтати рясту; брехня – фантазії, вигадки; п’яний – під градусом, під мухою.

Частина евфемізмів виникає з почуття страху, незадоволення. Не бажаючи прямо говорити про різні неприємні речі, – смерть, хворобу, скоєний злочин, покарання, – пом’якшують враження від сказаного іншими словами – евфемізмами. Ці евфемізми виникають шляхом переосмислення уже існуючих у мові слів та виразів.

англійська мова

Як правильно використовувати евфемізми

Вивчення англійської мови вимагає розуміння та знання евфемізмів. В англійській мові drunk і drunken – п’яний замінені евфемізмами happy, mеrry – щасливий, веселий. До цієї ж категорії слів належать mellow, elevatedнапідпитку, піднесений. Англійське high as a Kite в українській мові знаходить еквівалент напитися до чортиків, що означає “бути дуже п’яним”. Слово п’яний може бути також замінено на tired, fatigued, overtiredзмучений, занадто втомлений. Ці слова вжиті в переносному значенні.

Інколи багаж традиційних знань вичерпується, і розповіді вигадують самі батьки. Можливо, саме тому зараз слово казка набуло відтінку брехні. Замість брехати вживаються to gild ones speech – прикрасити, позолотити промову; economical with the truth – недоговорювати правди; telling untruths, falsehoods – дзвін великий лити, заливати, замилювати (замазувати) очі; to speak with forked tongue – обмотати язиком; creative, imaginative – ошуканець.

Втрата волосся є болючою темою для чоловіків. Саме тому у спілкуванні намагаються уникати прямих зворотів. Замість лисий (bald) вживають лисавий, недостатньо кучерявий, голомозий – balding, thinning, high for ahead.

Тема надмірної маси тіла також актуальна, відтак відповідний вокабулярій досить об’ємний і постійно поповнюється. Замість слова товстий (fat) використовуються chubby – круглолиций, rolypoly – угодований, tubby – бочкоподібний, wellbuilt – статний, wellcovered – повненький, wellrounded –  круглястий/плавний, wellupholstered – товстенький, largebreasted – широких параметрів, buxom – повнотілий, burly – огрядний, chunky – оцупкуватий, stocky – кремезний, strapping – дужий.

Вчити англійську мову потрібно правильно, де потрібно вживати слова-синоніми. Наприклад, щоб уникнути образи чиїхось релігійних почуттів, слово “Christmas– Різдво, що позначає тільки релігійне християнське свято, пропонують замінити на Winterval (winter + festival). Happy Holidays, Seasons Greetings.

Боротьба зі статевою дискримінацією представляє величезне поле різних евфемізмів: лексика підгрупи «статева дискримінація» становить 19% фактичного матеріалу.

Слово God – Бог пропонують замінити словосполученням Higher Power – Вищі Сили, тому що God несе в собі натяк на чоловічу перевагу.

Назва різдвяного гімну «God Rest Ye Merry Gentlemen» – Бережи вас Бог, веселі панове, може бути інтерпретовано як «God Rest Ye Merry Persons» або «Higher Power Rest Ye Merry Persons» – Бережи вас Бог, веселі особи. В якості альтернативи терміну history – історія, який містить морфему his, висувається варіант her story або shestory – історія.

Так, наприклад, в палаті громад були заборонені слова traitor (зрадник) і coward (боягуз), так як спікери вживали їх безладно і занадто часто. Спікери вирішили, що jackass (дурень, осел, йолоп) неприйнятне для парламентаріїв слово. І, навпаки, a goose (розм. дурень; дурепа; простак; простачка; простак; дурень, бовдур, телепень) дозволено вживати. Звернення dog (собака), rat (щур), swine (свиня) – поза законом, a half wit (недоумкуватий, дурень) і Tory clot (дурень, бовдур, ідіот з партії Торі) – зазвичай вважаються неприйнятними.

“Дуже часто евфемізми використовуються в мові реклами. Так, в рекламі англомовних країн зазвичай уникають прикметника cheap (дешевий), а замість нього використовують inexpensive, economically, priced (дешевий, недорогий).

У сфері, пов’язаній з державними і військовими таємницями і секретами, евфемізми позначають виробництво зброї, певних видів техніки, соціальний і чисельний склад установ, профіль їх роботи, і багато іншого: peaceful nuclear device замість nuclear bombядерна бомба. Евфемізмом mopping-up operations зачистка замінюють такі слова, як invasion, attack (вторгнення, атака). Наприклад, для military retreat (військовий відступ) англійці придумали новий евфемізм infiltration (проникнення). Даний евфемізм замінює running away (втеча).

вивчення англійської мови

Групи евфемізмів, характерні для вивчення англійської мови:

1) вік (слово oldстарий, яке вважається некоректним, замінюється словами: mature, senior – зрілий, змужнілий);

2) зовнішній вигляд, а також розумові та фізичні можливості (будь-які відхилення від встановленої норми виражаються за допомогою евфемізмів: fat (грубий)– overweight (з надмірною вагою); blind (сліпий) – unseeing (незрячий); invalid (інвалід) – disabled (недієздатний); mad (божевільний) – mentally sick (схиблений);

3) расова та національна приналежність (у США та багатьох європейських країнах заборонено використовувати слово niggerнегр, замість якого варто говорити Afro-American Афро Американець; слово blackчорний, яке ще декілька років тому вважалося прийнятним, зараз вже вважається неввічливим);

4) соціальний стан та фінансове становище (слово poorбідний в офіційних ЗМІ, як правило, намагаються замінити на: the needy (злидарський), penniless (нужденний), lowincome family (з низьким доходом);

5) професії (більшість необхідних, проте не дуже популярних професій на заході, особливо в США, отримують більш “престижні” назви: garbage collector (збирач сміття) – sanitation man (вантажник сміттєвоза); undertaker (гробовщик) – mortician (трунар) , funeral director (директор похоронного бюро); hairdresser (голяр) – hairstylist (перукар) та ін.);

6) терміни, особливо медичні (медичні терміни дуже часто називають прості поняття, що мають не дуже позитивне значення: insane asylum  (божевільня) – mental home (психлікарня), mental hospital (психіатрична лікарня), mental health clinic (клініка психічного здоров’я).

Висновок

Мова стрімко розвивається, враховуючи всі вимоги, які пред’являються з боку її носіїв. При вивченні англійської мови звертайте особливу увагу до її евфемізмів, щоб стати тактовним та ввічливим співрозмовником.

Евфемізми постійно присутні у нашому житті і мовленні. Інколи ми самі не помічаємо, як користуємося ними, підсвідомо вибираючи той варіант, який звучить милозвучніше. У суспільстві тактовність і правила ввічливості ніхто не відміняв.

Автор статті – Орест Гущак,
викладач англійської