Розуміння
 • розпізнавання і розуміння знайомих слів, повільної і чіткої мови (по відношенню до себе, сім’ї, покупок, місцевості, професій)
Мовлення
 • представлення себе та інших
 • здатність ставити прості запитання і давати на них відповіді (описувати людей, місця, будинок)
 • спілкування в простих буденних ситуаціях
Письмо
 • уміння підписати листівку, відправити святкове привітання
Розуміння
 • розпізнавання і розуміння знайомих слів в письмовій або усній формі, за умови повільного темпу і чіткої стандартної вимови (про сім’ю, роботу, школу, хобі, погоду, покупки)
 • розуміння головних аспектів радіо- або телешоу (на знайомі теми)
 • розуміння текстів з часто вживаними словами
Мовлення
 • вміння запитати і відповісти в ситуаціях, що виникають під час подорожей
 • здатність приєднатися до розмови на знайому тему без попередньої підготовки
 • вміння поєднувати фрази з метою опису подій, мрій, надій
 • опис сюжету книги або фільму
Письмо
 • вміння написати простий зв’язний текст на знайому тему
 • написання простих особистих листів з метою опису досвіду або вражень
Розуміння
 • розуміння ключових ідей складного тексту (на абстрактну або конкретну тему)
 • розуміння складної мови в середньому темпі
 • розуміння більшості телевізійних новин (на відносно знайому тему)
 • розуміння сучасних літературних текстів
Мовлення
 • можливість вільного спілкування без попередньої підготовки
 • здатність брати участь в дискусіях на знайомі теми, враховуючи власну точку зорy
Письмо
 • здатність написати чіткий деталізований текст на різні теми, описати або вказати переваги і недоліки
 • вміння написати короткий твір на тему, коротке дослідження, офіційні чи приватні листи
 • вміння заповнити анкету для працевлаштування
Розуміння
 • здатність розуміти відносно швидку і багату мова, фільми і телепередачі, не докладаючи багато зусиль
 • розуміння довгих та складних спеціалізованих і літературних текстів
Мовлення
 • вміння висловлювати думки вільно і спонтанно, не докладаючи багато зусиль
 • можливість використання мови для професійних і особистих цілей
 • здатність відтворити чіткий, детальний опис складних понять, розвиваючи тему і підбиваючи підсумки
Письмо
 • вміння висловлювати свої думки в чіткому, добре структурованому тексті
 • навички написання офіційних і приватних листів, досліджень, есе, використовуючи різні стилі і виділяючи головне в змісті
Розуміння
 • відсутність труднощів у сприйнятті мови будь-якого типу (жива мова або телевізійна трансляція
 • сприйняття будь-якого написаного тексту, включаючи уривки, структурно і лінгвістично складні тексти (технічні інструкції, спеціалізовані статті або літературні твори)
Мовлення
 • можливість брати участь у будь-якій дискусії
 • знання ідіом, розпізнавання відтінків значень
 • вміння скласти чіткий, логічно обумовлений текст, враховуючи контекст
Письмо
 • вміння висловлювати свої думки чітким, добре структурованим текстом