Logo
Освіта? Навчання? Розвиток!
Дата 01.07.2015

Існує багато теорій виникнення людини: від божественної до космічної, як і багато думок стосовно тривалості існування людини на планеті Земля. Та не викликає дискусій факт, що своєму розвитку від найнижчого ступеню до сьогоднішнього стану ми завдячуємо навчанню, яке базується на допитливості нашого розуму та безперервності знань, що досягається традицією передачі інформації від покоління до покоління.

Ми вчимося від моменту нашої появи на світ, і разом із змінами, що відбуваються із нами в процесі навчання та отримання різноманітного досвіду, змінюються і методи навчання. Наші перші знання ми отримуємо несвідомо, природнім чином, цілком органічно та невимушено від самого середовища, яке в сучасному світі прийнято називати інформаційним полем. Бо що ж таке знання, як не поєднання інформації із сумою набутого досвіду?

Вважається, що знання та досвід, накопичені людиною протягом трьох перших років складають найбільшу та найважливішу частку того, що людина дізнається за життя. Звичайно, це неможливо співставити з фактажем, здобутим людиною в школі та вузі, оскільки такі знання можна порівняти із програмою комп’ютера, записаною на жорсткому диску, без якої неможливе саме існування та робота системи. А всі наступні здобутки – це просто додаткові, інстальовані в різний час програми, які дозволяють нам не загубитися в сучасному світі та стати його повноцінним членом.

Наші знання, як і ми самі, формуються під впливом інформаційного середовища та спадкових рис. Думка, що все, що здійснила одна людина, під силу і іншим, звичайно має право на існування, однак з певними застереженнями, які залежать від нашого генетичного набору та інформаційного оточення. Варто пам’ятати, що освіта, отримана традиційним способом, є доступною абсолютно всім та відповідно однаковою для більшості.

Кожна людина – це окремий світ та індивідуальність, тому вже з малого віку певний відсоток людей інтуїтивно противиться шаблонній системі освіти та прагне знайти власний шлях, в той час як загал не бачить абсолютно нічого поганого в тому, щоб бути таким як всі та не виділятися з натовпу. Для виживання людини на землі необхідні обидві категорії: креативні та стандартні, лідери та підлеглі, самостійні та виконавці.

Ваш шлях залежить лише від Вас. Однак пам’ятайте, що ключем до успіху є постійний та всебічний розвиток, пошук нових шляхів у житті та вміння відділяти зерно від полови. Жити приземленим життя із синицею в руках, чи підкоряти Еверест – Ваш вибір та Ваше рішення!