вчимо англійську за допомогою вигуків

Багато людей вивчають англійську мову і досягають успіху. Хоча їм все ж вдається грамотно висловлюватися, проте мало хто розмовляє як носій мови. Причина цього – незнання вигуків в англійській мові або неправильне їх використання. Вчимо англійську за допомогою вигуків, адже без вигуків мова суха і надто літературна, як у підручнику.

У всіх людей є почуття та емоції, і часом, щоб передати наші радість і смуток нам недостатньо слів і простих речень. І тоді ми вимовляємо характерний звук, слово або фразу. Для ефективного вивчення англійської потрібно звернути увагу на англійські  вигуки. Та не забувайте, якщо Ви маєте справу із специфічною тематикою та сумніваєтесь у правильному перекладі, завжди можна звернутися в бюро перекладів.

Вигуки служать для вираження почуттів та емоцій, проте не називають їх. Найчастіше вигуки є однослівними, але можуть також складатися з декількох слів. Їх вибір залежить від комунікативної ситуації, емоційності мовлення, теми, інтелектуального рівня співрозмовників.

В англійській мові деякі вигуки, які мають досить схоже звучання з українськими, можуть виражати зовсім різні емоції. Наприклад, англійський вигук Eh? позначає прохання повторити сказане, натомість в українській мові Ей! зазвичай виражає докір, чи бажання привернути увагу.

Отже, якщо ви ставили собі запитання:

* Чи достатньо живою мовою я спілкуюся?
* Чи вистачить мені запасу слів, щоб виразити всі свої емоції?
* Чи правильно зрозуміють мене в англомовних країнах?
Тоді моя стаття точно вам допоможе.

Нижче ми розглянемо найпопулярніші англійські вигуки та приклади речень з ними.

ВИГУКИ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ

емоції англійською

Наше життя сповнене подій, цікавих моментів та пригод. Тому існує широкий спектр позитивних емоцій, таких як радість, піднесення, захоплення, полегшення, задоволення. Ось чому так важливо розглянути вигуки, які допоможуть розкрити на повну наші почуття:

Ah! [ ɑː ] – Aх!, A! (позначає такі емоції, як полегшення, задоволення або співчуття):

Ah, my love, your wish is my command.

Ах, кохана моя, твоє бажання для мене закон.

Ah, my dear, my life is not all roses either.

Ах, дорогенька, мені в житті теж не солодко.

Aha! [ ɑːˈhɑː ] – Ага! (виражає задоволення, торжество чи здивування):

Aha! So that’s your secret plan!

Ага! То ось який твій таємний план!

Aw! [ɔː ] – Ой! (виражає задоволення):

Aww, the kitten is too cute!

Ой, це кошеня таке миле!

Bravo! [ ˌbrɑːˈvəʊ ] – Браво! (виражає схвалення):

Bravo! It was a great performance!

Браво! Це було чудове виконання!

Bingo! [ ˈbɪŋˌɡəʊ ] – Бінго! (виражає радість, успіх, досягнення мети):

I was just about to borrow some money when bingo! – the cheque arrived.

Я вже збирався позичити гроші, коли бінго! – надійшов чек.

Boo-ya(h)! – Так-от!, З’їли?! (відображає тріумф, особливо стосовно переможного моменту в спортивній грі):

As they say on my favorite TV show, “Boo-yah”!

Як кажуть у моїй улюбленій телепередачі, “Так-от!”

Сheers! [ tʃɪəz ] – Будьмо! (тост); З чим вас і вітаю! (іронічний варіант); Дякую! (неофіційне); Бувай! (неофіційне); Ура! (привітання, схвалення):

Cheers! Your good health.

Будьмо! Твоє здоров’я!

“I’ve bought you a drink.” “Cheers, mate.”

“Я купив тобі напій.” “Спасибі, друже.”

“Bye.” “Cheers, see you next week.”

“Бувай.” “Бувай, побачимось наступного тижня.”

Congrats! [ kənˈɡræts ] – Вітаю! (вживається як привітання):

Congrats on your promotion, Cal!

Вітаю з підвищенням, Кел!

Gee! – [ dʒiː ] (похідне від Jesus – Господи) От чудово! Ну і справи! (виражає здивування, захват):

Gee, now I feel a lot better.

От чудово, зараз я почуваюсь набагато краще.

Ha ha! – Ха-ха! (виражає сміх або висміювання):

He said “vegetarians unite’”, and I looked at him and said “yeah, ha ha”.

Він сказав: “Вегетаріанці єднайтесь”, а я подивився на нього і сказав “Звичайно, ха-ха”.

Hallelujah! [ˌhælɪˈluːjə ] – Алилуя! (виражає велику радість):

Hallelujah, the bank approved our loan application!

Алилуя, банк підтвердив нашу завку на кредит!

Holy cow! [ ˈhəʊli kaʊ ] – Нічого собі! (виражає здивування, захоплення):

“My friend won an Oscar for the music for that movie.” “Holy cow! Really?”

“Мій друг отримав Оскар за музику в тому фільмі.” “Нічого собі! Сравді?”

Hurrah!, Hurray! [ həˈreɪ ] – Ура! (виражає захват, задоволення)

Hurray! It’s time to go home.

Ура! Час іти додому.

Oh my God! Dear God! Good heavens! Goodness! Dear me! – О Боже! Господи! (виражає здивування):

Oh my God, you look so tired!

О Боже, ти виглядаєш таким втомленим!

Good heavens, is that Angelina Jolie?

Господи, це Анджеліна Джолі?

Dear me, what are you talking about?

О Боже, що ти кажеш?

Well done! [ˌwel ˈdʌn] – Молодець! (використовується як похвала):

Well done — you’ve worked very hard!

Молодець – ти важко попрацював!

Whee! [ wiː ] – Ура! Чудово! (виражає радість і захоплення):

He felt a lightening of his spirits – whee!

Він відчув духовне піднесення – чудово!

Whoa! [ wəʊ ] – Вау!, Тпру!, Повільніше! (виражає здивування чи інтерес; вживається як команда зупинитися, уповільнитися):

Whoa, what a huge cake!

Вау, який величезний торт!

Whoa! You’re driving too fast.

Повільніше! Ти їдеш надто швидко.

Wow! [ waʊ ] – Ого! (виражає здивування, захоплення):

Wow! Did you make that cake? It looks delicious!

Ого! Ти приготував цей торт? Виглядає апетитно!

Yay! [ jeɪ ] Так! – (виражає щастя, задоволення):

I won the game! Yay!

Я переміг у грі! Так!

Yippee! [ jɪˈpiː ] – Ура! (виражає щастя, захват, задоволення):

No school for five weeks – yippee!

П’ять тижнів без школи – ура!

Yo! (Youth Culture) [ jəʊ ] Ей! – (використовується як привітання з кимось, привертання уваги, чи вираження захвату):

Yo, come here.

Ей, ходи сюди.

Yo, Carl, great outfit man!

Ей, Карл, чудовий прикид чувак!

Zool! – Лафа!, Сила! (виражає задоволення):

This cake is so tasty! Zool!

Цей торт такий смачний! Сила!

Не менш захоплива стаття: Уроки англійської мови – поговоримо про Shopping.

ВИГУКИ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ Й ПЕРЕЖИВАННЯ

англійські слова

У кожному житті поруч з білою, чи навіть яскравою, присутня і чорна смуга. Ми, буває, відчуваємо смуток, хвилювання, роздратування, жаль, гнів. У таких випадках краще давати вихід своїм емоціям і не тримати їх у собі. Тому потрібно ознайомитися з вигуками, які допоможуть нам краще їх виразити:

Ack! [æk] – Фе! Геть! (виражає огиду, зневагу, бажання прогнати когось):

Ack! It’s so disgusting!

Фе! Це так огидно!

Alas! [ əˈlæs ] – На жаль! (вираз смутку, жалю або занепокоєння):

Alas, our team lost.

На жаль, наша команда програла.

Aw! [ɔː ] – Ой! (виражає співчуття; виражає розчарування або несхвалення):

Aw, come on, Andy!

Ой, тримайся, Енді!

Aw, it’s a shame I can’t make it!

Ой, як соромно, що я не можу цього зробити!

Bah! [ bɑː ] – Казна-що! Дурниці! (виражає презирство, незгоду):

You think it was an accident? Bah!

Ти вважаєш, що це був нещасний випадок? Дурниці!

Blah-blah-blah! – Бла-бла-бла! (використовується при позначенні предмету, що є надто нудним):

You’ll tell me that life is beautiful and I have to be brave and I’ll say, “Yes, yes, blah-blah-blah.”

Ти скажеш мені, що життя прекрасне і мені треба бути сміливим, а я відповім, “Так-так, бла-бла-бла”.

Blech [blɛh] (or bleah [blɛː])!– Фу! (виражає огиду, відразу):

Blech! Look at all the garbage in the street!

Фу! Подивись на це все сміття на вулиці!

Boo! [ buː ] – У-у-у! (виражає сильне несхвалення; вживається, щоб здивувати та налякати когось):

Her singing was so terrible that people shouted “Boo!” loudly.

Її співи були настільки жахливі, що люди голосно кричали “У-у-у!”.

She jumped out of the cupboard and shouted “Boo!”

Вона вистрибнула з шафи і викрикнула “У-у-у!”

Damn (damn it)! [ dæm ] – Прокляття!, Чорт! (виражає гнів, розлюченість):

Damn, I’ve spilled coffee down my blouse!

Прокляття, я пролила каву на свою блузку!

Darn! [ dɑːn ] – Прокляття! (виражає гнів, синонім damn):

Darn it! I’ve just missed the bus!

Прокляття! Я не встиг на автобус!

Duh! [dəː] А то!, Ще б пак! – (виражає насмішку над дурними діями; відповідь на очевидне твердження)

I left the keys in the ignition – duh!

Я залишив ключі в запалюванні – що тут скажеш!

A lot of people care about money. – Duh!

Багатьох людей хвилюють гроші. – А то!

Eek! [iːk] – Гі! (виражає реакцію на неприємний сюрприз, переляк):

Stephen joined us at the cafe, where the scary old man from last time was again… – Eek!

Стівен приєднався до нас в кафе, де страшний старець, якого ми бачили минулого разу, був знову… – Гі!

Fiddlesticks! [ ˈfɪdlstɪks ] – Нісенітниця! (виражає незгоду):

She was horribly shocked and grew white as a ghost at my daring “Fiddlesticks!”

Вона була страшенно шокована і побіліла, як смерть, коли я посмів промовити “Нісенітниця!”

Gah! – Ох! (вираз тривоги):

Gah, I can’t see the keys in my bag!

Ох, я не бачу в сумці ключів!

Gosh!, By gosh! [ɡɔʃ ] – Чорт забирай! (вираження здивування, досади):

Oh my gosh, it’s so late.

Чорт забирай, вже так пізно.

Holy shit!, Shit! – От лайно! (виражає злість чи роздратування):

A: I just lost $200 at the casino!

B: Holy shit! I hope your husband doesn’t find out.

А: Я щойно програла 200 доларів в казино!

Б: От лайно! Надіюсь твій чоловік не дізнається!

Oh dear! [ əʊ dɪə(r) ] – Ох!, О Боже! (висловлює жалість):

Oh dear! Does it hurt?

Ох! Боляче?

Ooops! [ uːps ] – Ой! (виражає визнання помилки, часто є частиною вибачення):

Oops! I’m sorry. I just made you miss your bus.

Ой! Вибач. Ти через мене щойно пропустив свій автобус.

Ouch! [ aʊtʃ ] – Ой!, Ай! (виражає раптовий фізичний біль):

Ouch, you’re hurting me!

Ай, мені боляче!

Pff! – Пфф! (виражає презирство, розчарування):

Your son’s morality disappeared in a… pff… in an instant.

Моральні принципи твого сина зникли…пфф…миттєво.

Phooey! [ˈfuːi] – Тьху! (виражає презирство або зневіру):

Phooey on all those political promises!

Тьху на всі ті політичні обіцянки!

Rats! [ ræts ] – Нісенітниця!, Дурниці!, Чорт забирай! (висловлює огиду, розчарування чи роздратування):

Rats! We have a flat tire!

Чорт забирай! Колесо спустило!

There you go! – Ну от!, Ну от знову! (виражає прийняття небажаної ситуації, яку ти не можеш змінити):

There you go! We didn’t win the competition… but we can always try again next year.

Ну от! Ми не перемогли в змаганні… але ми можемо спробувати знову наступного року.

Tut-tut!, Tut! [ tʌt ] – Ц-ц! (висловлює несхвалення):

You’re late again – tut-tut!

Ти знову запізнився – ц-ц!

Well, well!, My,my! – Ну і ну! Це ж треба! (виражає саркастичне здивування):

Well, well, look who’s off to the laundromat.

Це ж треба, дивіться, хто у нас тут зібрався в пральню.

ВИГУКИ, ЯКІ НЕ НЕСУТЬ ЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ти ж мене зрозумів

Існують також нейтральні вигуки, які використовуються не для емоційного забарвлення, а для заповнення розмовної мови короткими зрозумілими фразами, словами і звуками у повсякденному спілкуванні. Важливо звернути на них увагу, бо вони безумовно стануть вам у пригоді у будь-якій розмові:

Ahem! [ əˈhəm ] – Гм! (вживається для привертання уваги):

Ahem! Could we please get started?

Гм! Можна вже почати, будь ласка?

Ahoy! [ əˈhɔɪ ] – Ей! (вживається для привертання уваги):

Ahoy there! Don’t forget about me!

Ей там! Не забудьте про мене!

Aye! [ aɪ ] – Так!, Так точно! (використовується для погодження з кимось):

All those who agree with the plan, say “Aye!”

Всі, хто погоджується з планом, скажіть “Так точно!”

Eh? [ eɪ ] – Га? Що? (виражає здивування чи спантеличення; вживається як просьба повторити сказане):

“Janet’s leaving her husband.” “Eh?”

“Дженет йде від свого чоловіка.” “Що?”

“Did you hear what I said?” “Eh? Say it again – I wasn’t listening.”

“Ти чув, що я сказав?” “Га? Повтори – я не слухав.”

Er… – Ее… (виражає невпевненість):

Madrid is the capital of…er…Spain.

Мадрид – столиця…ее… Іспанії.

Hey! [ heɪ ] – Гей! (використовується для привертання уваги):

Hey! Look where you’re going!

Гей! Дивись, куди йдеш!

Hmm… – Хмм… (виражає невпевненість, сумнів або незгоду):

Hmm… i’m not sure.

Хмм… я не впевнений.

Hush! [ hʌʃ ] – Тс! Тихше!:

Hush! Little Tim is sleeping!

Тс! Малюк Тім спить!

So that’s it! – От і все! Це все! (виражає підсумок):

I’m at my limit, so that’s it!

Мені нема чого додати, це все!

Uh… [ ɜː ] – Ее…, Хм… (виражає невпевненість, вагання):

Uh… I don’t know the answer to that.

Хм… я не знаю відповіді на це.

Uh-huh! [ ʌˈhʌ ] – Ага!, Угу! (стверджувальна відповідь):

“Do you understand?” “Uh-huh.”

“Ти розумієш?” “Угу.”

Um… / umm… – Ммм… (виражає невпевненість):

85 divided by 5 is…umm…17.

85 поділити на 5 буде… ммм… 17.

Well… [ wel ] – Ну…, Що? (використовується як вступне слово; виражає здивування):

Well, what did he say?

Ну, що він сказав?

Well, I never!

Що? Я – ніколи!

Yeah! [ jeə ] – Так! (стверджувальна відповідь):

“Do you like your job?” “Yeah, it’s all right I suppose.”

“Тобі подобається твоя робота?” “Так, непогана, я гадаю.”

Отже, знання і використання вигуків є дуже важливим аспектом оволодіння іноземною мовою. Не забувайте використовувати їх у своєму мовленні, оскільки, вони допомагають забарвити мовлення у відтінки тих емоцій, які ми намагаємося передати, точніше відображають думку висловленого та роблять мову живою, яскравою та цікавою. Вчимо англійську за допомогою коротенького відео (уважно дивимося, в кінці по ньому є тести).

ТЕСТ

Пропонуємо Вам перейти за посиланням і пройти тест на володіння англійськими вигуками.  

Результат Ви зможете дізнатися одразу ж.

 

Автор статті: Наталія Кравець,
викладач англійської мови