DELF/DALF

DELF/ DALF (Diplôme d’Etudes en Langue Française/ Diplôme Approfondi de Langue Française) – основні іспити з французької мови, які є офіційно визнані у всьому світі. Ці іспити є досить популярними серед мовців, які вивчають французьку як другу іноземну.

Першочергово іспити DELF і DALF були розроблені з метою оцінки комунікативних навичок кандидата в автентичному середовищі. Кожен іспит включає тестування чотирьох мовленнєвих аспектів: усне мовлення, аудіювання, письмо та читання.

іспити DELF/ DALF популярні та здаються у 154 країнах світу;

сертифікат, отриманий після складення іспиту, офіційно засвідчує рівень володіння французькою мовою;

сертифікати DELF/ DALF видаються Міністерством освіти та молоді Франції;

іспити DELF/ DALF можуть скласти мовці будь-якого рівня, оскільки є 6 окремих дипломів,
які відповідають шести рівням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,викладання, вивчення та оцінювання»: А1, А2, В1, В2 – DELF та С1, С2 – DALF.
Таким чином, кандидат має можливість самостійно вирішувати, іспит якого рівня складності
він бажає скласти.

Екзаменаційні сесії організовуються щороку: восени, взимку і навесні. І скласти Ви їх можете безпосередньо у Львові.

Отримати консультацію
Замовити
Рівні володіння мовою DELF: А1, А2, В1, В2. DALF: С1 і C2.
Структура тесту Аудіювання, Читання, Письмова мова, Розмовна мова
Термін дії сертифікату безстроково
Оцінювання та результати іспиту не менше 50 балів за весь тест і не менше 5 балів за кожен з видів діяльності
Тривалість іспиту залежить від обраного рівня
Сесії складання іспиту
Ціна залежить від канцелярського курсу Посольства Франції в Україні
Міжнародні екзамени зфранцузької мовиDELF (Diplome d’etudes en Langue Francaise) і DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise) є основними екзаменами із французької мови й офіційно визнані в усьому світі. Іспити DELF і DALF досить популярні й здаються в більш ніж 154 країнах світу.

Якщо Ви маєте намір навчатись чи працювати у Франції або франкомовній країні, то свої мовні навички необхідно підтвердити, склавши відповідний іспит. Власне, іспити DELF і DALF є однаковими за своєю структурою та спрямуванням, але відрізняються за рівнем складності. Іспит DELF – загальний мовний іспит і має на увазі базовий рівень володіння мовою, у той час як DALF – іспит підвищеної складності, і для того, щоб його успішно здати, необхідно мати просунутий рівень

Іспити DELF і DALF були розроблені Міністерством Освіти Франції в 1985 році, і в даний момент контроль якості проведення цих іспитів здійснює одна з державних освітніх установ у Парижі – Центр Міжнародної Освіти – CIEP (Centre International d’etudes Pedagogiques).

DELF і DALF офіційно визнані як Міністерством Освіти Франції, так і Європейською Радою Іноземних Мов DELF та DALF складаються з 6 окремих дипломів, які відповідають шести рівням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання»

На кожному рівні оцінюються 4 мовні навички: розуміння усної та письмової мови, вміння висловлюватись усно та письмово.

Є. Р. М. О. DELF/DALF Користувач
A1 DELF A1 Початковий
A2 DELF A2 Початковий
B1 DELF B1 Досвідчений
B2 DELF B2 Незалежний
C1 DALF C1 Вільний
C2 DALF C2 Вільний

Залежно від свого рівня володіння мовою кандидат може записатися на іспит згідно з власним вибором, а саме: A1, A2, B1, B2. Ці рівні відповідають наступним навичкам з французької мови: Нижче приводиться список іспитів і відповідний їм рівень знань:

DELF А1. РІВЕНЬ ПОЧАТКОВОГО ВОЛОДІННЯ: розумію та вмію говорити, використовуючи знайомі вирази й дуже прості фрази, для вирішення конкретних завдань у ситуаціях повсякденного спілкування; можу представити себе й інших, ставити нескладні запитання, що стосуються співрозмовника, наприклад, де він живе, з ким спілкується, що має і т.д. – і відповідати на запитання подібного типу. Можу брати участь у розмові, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко й готовий допомогти

DELF А2. РІВЕНЬ ПОЧАТКОВОГО ВОЛОДІННЯ: розумію окремі пропозиції й найбільш уживані фрази, які стосуються важливих для мене тем (наприклад, основна інформація про себе й своїй родині, покупки, найближче оточення, робота). Можу обмінюватися нескладною інформацією на знайому тему в простих найбільш типових ситуаціях безпосереднього спілкування. Використовуючи прості фрази, можу розповісти про отриманий мною утворі, найближчім оточенні, а також обговорити найбільш важливі для мене питання

DELF В1. РІВЕНЬ ДОСВІДЧЕНОГО ВОЛОДІННЯ: розумію основний зміст фраз чітко вимовлених, у межах літературної норми, на відомі теми, стосовно роботи, школи, відпочинку і т.д. Можу порозумітися в більшості ситуацій, що виникають під час відвідування країн досліджуваної мови. Можу скласти просту зв’язну розповідь на знайомі або, що цікавлять мене теми. Можу обмінятися висловлюваннями про подію, поділитися досвідом або розповісти про свої мрії, надії або цілі, а також коротенько обґрунтувати або дати пояснення із приводу проектів або думок

DELF В2. РІВЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОГО/ ПРОСУНУТОГО ВОЛОДІННЯ: розумію основний зміст складних текстів конкретного або абстрактного характеру, включаючи дискусії спеціальних технічних питань з області своєї компетенції. Можу майже без підготовки досить легко спілкуватися з носієм досліджуваної мови без особливого напруження як для однієї, так і для іншої сторони. Можу чітко і детально висловлюватися стосовно широкої тематики питань, викладати свою точку зору з актуальних проблем, наводячи аргументи « за» і « проти».

DALF С1. РІВЕНЬ ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ: розумію різні за формою й змістом складні тексти, можу виділити імпліцитні значення, що вкладені в них. Можу без підготовки, швидко, без жодних труднощів у доборі слів, висловлювати свої думки. Можу ефективно й гнучко застосовувати мовні знання в суспільній, професійній і академічній сферах. Можу ясно й чітко висловалювати свою точку зору на складну тематику, правильно використовуючи композиційні моделі, слова-зв’язки й сполучники.

DALF C2. РІВЕНЬ ВІЛЬНОГО КОРИСТУВАЧА: легко розумію практично все, що читаю або чую. Можу вичленовувати факти й аргументи з різних письмових і усних джерел, логічно резюмуючи їх. Можу спонтанно, досить швидко й точно порозумітися. Також можу відрізнити тонкі значеннєві нюанси текстів/висловлень на складні теми.

У нижченаведеному прикладі Ви можете побачити структуру іспиту DALF DALF C1 відповідає рівню C1, а DALF C2 відповідає рівню C2 Ради Європи. Іспит складається з чотирьох частин:

Аудіювання (40 хвилин)

 • Відповіді на питання на розуміння сюжетів, записаних на плівку:
 • Довгий текст (ділова зустріч, лекція, конференція …) на вісім хвилин (два прослуховування)
 • Кілька коротких радіо-записів (інформаційний блок, соцопитування, рекламний ролик …) (одне прослуховування)
 • Максимальна тривалість сюжету 10 хв.

Читання (50 хвилин)

 • Відповіді на питання на розуміння складного за змістом тексту (літературного чи публіцистичного) об’ємом 1500 – 2000 слів.

Письмова мова (2 години 30 хвилин)

Випробування складається з двох завдань:

 • Складання тексту (об’ємом близько 1000 слів) на базі декількох письмових документів
 • Письмовий аргументований виклад змісту наданих документів

На вибір кандидата 2 галузі: філологія та гуманітарні науки, точні науки.

Розмовна мова (30 хвилин, підготовка – 1 година)

 • Усне повідомлення на тему, порушену в письмових документах, наданих журі, а потім обговорення теми з журі.

На вибір кандидата 2 галузі: філологія та гуманітарні науки, точні науки.

Завдання/тривалість А1 А2 В1 В2 С1 С2
Аудіювання 20 хв 25 хв 25 хв 30 хв 40 хв
Читання 30 хв 30 хв 35 хв 1 год 50 хв
Письмо 30 хв 45 хв 45 хв 1 год 2 год 30 хв 3 год 30 хв
Говоріння 5-7 хв на підготовку, 3 хв виступ 6-8 хв на підготовку, 4 хв виступ 10 хв на підготовку, 5 хв виступ 20 хв підготовка, 10 хв виступ 30 хв підготовка, 30 хв виступ 1 год підготовка, 30 хв виступ
Всього часу 1 год 20 хв 1 год 40 хв 1 год 45 хв 2 год 30 хв 4 год 4 год 30 хв
Диплом DELF не замінює лінгвістичний або мовний іспит при вступі до вузу (на відміну від DALF).

Сертифікат DELF визнається в усьому світі і є безстроковим.

 • Аудіювання
 • Писемне мовлення
 • Усне мовлення

TDN 5 є найвищим рівнем. Інститут TestDaF не оцінює рівень знань нижче за ступінь TDN 3. Оцінюються вони окремо, щоб надати диференційовану картину знань з мови, тому й результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті також окремо.

Всі чотири аспекти мовної діяльності важливі в рівній мірі. За кожну з частин тесту можна отримати 25% від загальної оцінки. Кандидати, що здавали іспит TestDaF, отримують сертифікат у разі, якщо їх оцінки були не нижче TDN 3. У сертифікаті вказані оцінки зі всіх 4 аспектів. Шукачам, що отримали оцінки нижче TDN 3, видається свідоцтво про участь в іспиті.

Сертифікат, виданий Інститутом TestDaF (м. Хаген, Німеччина), надсилається в Центр не раніше ніж за шість тижнів після складання іспиту.

За іспит виставляється загальний бал із 100 можливих. Для отримання диплому необхідно набрати не менше 50 балів за весь тест і не менше 5 балів за кожен з видів діяльності.
Тривалість іспиту залежить від обраного Вами рівня.
Екзаменаційні сесії організовуються щороку: восени, взимку і навесні. І складати Ви їх можете безпосередньо у Львові.

Запис на іспити DELF/DALF проводиться у Французькому Альянсі м. Львова за адресою: вул. Огієнка, 18 А.

Вартість іспитів залежить від канцелярського курсу Посольства Франції в Україні і може зазнавати змін.
Отримати консультацію
Замовити

Відгуки

Відвідайте наш блог

Солодко-гірка мова любові

13.02.2019|

Ви ще не підписали валентинку? Ви переконані, що після стількох років сказані вже всі ніжні

ЯК ПЕРЕКЛАСТИ ЗВУК?

21.12.2018|

  Кожен аж пнеться бути дотепним. - О - риг – риг ... [...] -

Слово як зброя

21.08.2018|

Запитайте дитину, нащо нам потрібна мова, і ви отримаєте відповідь на кшталт «щоб розмовляти» або

УСІ ЗАПИСИ
Loading...