Logo
Хто такі білінгви?
Дата 03.07.2015
Хто такі білінгви?

Білінгвізм – досить поширене явище 21 століття, яке набирає все більшого розповсюдження. Беручи основу від лат. Bilingua – «двомовність», білінгвізм – здатність оперувати двома мовами. Таким чином якщо людина, окрім рідної мови, володіє іншою мовою хоча б на середньому рівні, вона може вважати себе білінгвом. Нещодавно проведені дослідження показують, що близько 70% людей – білінгви. […]