TestDaF: інформація, ціна, підготовка у Львові
Переклади Телефон:
Курси Телефон:

TestDaF

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber) – стандартизований тест з німецької мови для іноземних студентів.

 • підтверджує рівень знання німецької мови;
 • складають люди, для яких німецька мова не є рідною;
 • необхідний для тих, хто хоче навчатися в Німеччині;
 • розробляється й оцінюється централізовано TestDaF – Інститутом;
 • проводиться у майже 80 країнах світу у ліцензованих центрах тестування.;
 • сертифікат цього тесту дає змогу вступати до різних ВНЗ Німеччини, де викладають німецькою;
 • іспит складається з чотирьох частин (читання, аудіювання, власного висловлення й усної частини);
 • тест проводиться лише раз на рік;
 • тест має власні найменування рівнів: TDN 3, TDN 4, TDN 5 (для вступу до університету потрібно отримати рівень – TDN 4);
 • сертифікат діє протягом невизначеного терміну;
 • проходити тестування можна необмежену кількість раз.
Отримати консультацію
Замовити
Структура тесту та версії TDN 3, TDN 4, TDN 5 Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und Mündlicher Ausdruck
Термін дії сертифікату безстроково
Оцінювання та результати іспиту 4 аспекти оцінюються в рівній мірі у відсотках
Тривалість іспиту 3 години 10 хвилин (плюс перерва 30 хв. – 1год.)
Сесії складання іспиту
Місце проведення іспиту Київ, Одеса, Полтава, Харків
Ціна Повідомляється при реєстраціїї на іспит
TestDaF (Test Deutschl als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber) — центральний стандартизований тест з німецької мови як іноземної. Сертифікат цього тесту дає змогу вступати до різних вишів Німеччини, де викладають німецькою, а також — працювати в німецьких фірмах із колегами-носіями мови.

TestDaF – це іспит з німецької мови,який складають з метою навчання у ВНЗ іноземних пошукачів (DSH). Даний іспит перевіряє знання мови, необхідні для навчання за фахом у німецькому ВНЗ. Передумовою є 1000-1200 академічних годин попереднього вивчення мови. Знання мови передбачає: розуміння лекцій, конспектування, розуміння, аналіз та написання фахових текстів.

Після укладання нового рамкового порядку DSH складається з трьох рівнів: DSH 1, DSH 2 та DSH 3. Для допуску до навчання достатньо сертифікату DSH 2. Більшість ВНЗ пропонують Іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ (DSH), а також курси підготовки до нього.

Екзаменаційні завдання складаються і перевіряються в Інституті TestDaF (м. Хаген, Німеччина)

За цим екзаменом розрізняють три рівні володіння мовою:

1. рівень TestDaF 3 (TDN 3)

2. рівень TestDaF 4 (TDN 4)

3. рівень TestDaF 5 (TDN 5)

TDN 5 є найвищим рівнем. Нижче за рівень TDN 3 TestDaF не диференціює знання, але констатує, що бажаючий здати іспит ще не досяг початкового рівня TestDaF.

Як і всі міжнародні тести, TestDaF складається з 4 частин: читання (розуміння текстів і виконання завдань), аудіювання, власного висловлення й усної частини. Тест важливий, а отже, відповідає рівням від В2 до С1 відповідно до шкали 6 рівнів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Тест має власні найменування рівнів: TDN 3, TDN 4, TDN 5. Для того, щоб вступити до вишу, необхідно мати рівень TDN 4.

Структура іспиту TestDaF

Всі тестові завдання іспиту пов’язані з тематикою вищої освіти, оскільки основним призначенням іспиту є надати іноземному носієві мови доступ до вступу у німецькі ВНЗ на будь-яку спеціальність. Іспит TestDaF складається з чотирьох частин: Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und Mündlicher Ausdruck

Leseverstehen (Читання/ Розуміння прочитаного) – три тексти для читання з 30 завданнями. Час — 60 хвилин.

За виконання завдань цієї частини є можливість з’ясувати вміння розуміти прочитані тексти, тематично та лексично пов’язані зі сферою вищої освіти. Необхідно опрацювати завдання, в яких визначається розуміння як загального змісту, так і окремих деталей, а також інформації, яка не була висловлена безпосередньо у тексті. Надається три тексти для читання. Ці тексти мають різні рівні складності, належать до різних стилів та мають різні типи завдань.

Частина “Leseverstehen” триває 60 хвилин.

Hörverstehen (Аудіювання/ Розуміння почутого) – три аудіо-тексти з 25 завданнями. Час — 40 хвилин. У цій частині іспиту у студента є можливість продемонстувати своє вміння розуміти почуті тексти. Ви маєте опрацювати завдання, де необхідно мати навики розуміння як загального змісту, так і окремих деталей, а також інформації, яка не була висловлена безпосередньо у тексті. Пропонується три тести для прослуховування. У даній секції пропонуються тести різного рівня складності та представляють різні літературні стилі, і також, відповідно, вимагають виконання різних типів запитань.

Частина “Hörverstehen” триває 40 хвилин.

Schriftlicher Ausdruck (Письмове висловлювання) – Одне письмове завдання. Час — 60 хвилин. У цьому розділі іспиту Ви маєте показати своє вміння написати зв’язний та добре структурований текст на задану тему. В першій частині тексту Ви маєте описати графік або таблицю, проаналізувавши подану в них інформацію. У другій частині тексту студенту пропонується продемонструвати вміння формулювати свою думку щодо даної теми.

Частина “Schriftlicher Ausdruck” триває 60 хвилин.

Mündlicher Ausdruck (Усне висловлювання) – Сім розмовних завдань. Час — 30 хвилин. Вміння усно спілкуватися у різних ситуаціях, пов’язаних з повсякденним життям студентів Німеччини Ви можете показати саме при виконанні завдань даного розділу.

Частина “Mündlicher Ausdruck” комп’ютеризована частина іспиту. Ви прослуховуєте завдання та одночасно можете прочитати їх у екзаменаційних матеріалах. Ваша відповідь записується з допомогою відповідної комп’ютерної програми.

Частина”Mündlicher Ausdruck” триває 30 хвилин.

Успішне проходження TestDaF підтверджує те, що Ви володієте досить поглибленими знаннями з німецької мови, а саме: Ви можете знайти в коротких текстах важливі інформаційні деталі, розуміти нюанси та цілісні висловлювання журналістських і наукових текстів, доповіді на наукові теми, прослідковуєте хід думок в інтерв’ю чи дискусіях на навчальні та загальнонаукові теми, можете описувати й узагальнювати дані, обґрунтовувати свою думку тощо.

Сертифікат діє протягом невизначеного терміну, а проходити тестування можна стільки разів, скільки забажаєте.
TestDaF – це екзамен з німецької мови на просунутому рівні. За шкалою Загально-європейських рекомендацій з мовної освіти TestDaF відповідає рівням від В 2.1 до С 1.2 включно.

Екзамен перевіряє чотири типи мовних навичок:

 • Розуміння прочитаного
 • Аудіювання
 • Писемне мовлення
 • Усне мовлення

TDN 5 є найвищим рівнем. Інститут TestDaF не оцінює рівень знань нижче за ступінь TDN 3. Оцінюються вони окремо, щоб надати диференційовану картину знань з мови, тому й результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті також окремо.

Всі чотири аспекти мовної діяльності важливі в рівній мірі. За кожну з частин тесту можна отримати 25% від загальної оцінки. Кандидати, що здавали іспит TestDaF, отримують сертифікат у разі, якщо їх оцінки були не нижче TDN 3. У сертифікаті вказані оцінки зі всіх 4 аспектів. Шукачам, що отримали оцінки нижче TDN 3, видається свідоцтво про участь в іспиті.

Сертифікат, виданий Інститутом TestDaF (м. Хаген, Німеччина), надсилається в Центр не раніше ніж за шість тижнів після складання іспиту.

Тривалість іспиту складає 3 години 10 хвилин (плюс перерва 30 хв. – 1 год.)
Варто бути уважним, адже цей тест проводиться лише 1 раз на рік.

Терміни проведення екзаменів визначаються Інститутом TestDaF (м. Бохум)

Терміни публікуються на порталі: www.testdaf.de

СТРОКИ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ TestDaF на 2015/2016 р.р.

Prüfungstermin Nummer Anmeldefrist Ergebnis*
2015
10. Februar 2015 T073 18.11.2014 – 13.01.2015 ab 24.03.2015
22. April 2015 T074 25.02.2015 – 25.03.2015 ab 03.06.2015
09. Juni 2015 T075 14.04.2015 – 12.05.2015 ab 21.07.2015
15. Juli 2015 T076 20.05.2015 – 17.06.2015 ab 26.08.2015
10. September 2015 T077 16.07.2015 – 13.08.2015 ab 22.10.2015
19. November 2015 T078 24.09.2015 – 22.10.2015 ab 31.12.2015
2016
10. Februar 2016 T079 18.11.2015 – 13.01.2016 ab 23.03.2016
20. April 2016 T080 24.02.2016 – 23.03.2016 ab 01.06.2016
09. Juni 2016 T081 14.04.2016 – 12.05.2016 ab 21.07.2016
19. Juli 2016 T082 24.05.2016 – 21.06.2016 ab 30.08.2016
20. September 2016 T083 26.07.2016 – 23.08.2016 ab 31.10.2016
08. November 2016 T084 13.09.2016 – 11.10.2016 ab 20.12.2016
Київ, Одеса, Полтава, Харків

Більше інформації про TestDaF, а також матеріали для підготовки до TestDaF можна знайти тут:http://www.testdaf.de Ви також можете зв’язатися з центром тестування, який Вам підходить найбільше, і дізнатися наступну дату проведення екзамену та його актуальну вартість.

На офіційному сайті TestDaF можете знайти більш детальну інформацію про тест і вправи.

Інститутом тесту TestDaf було визначено ціну на складання іспиту для трьох груп країн. Точну вартість складання іспиту для учасників із України можна дізнатись при реєстрації онлайн.
Отримати консультацію
Замовити

Відгуки

15965192_1047608058700280_412380514857894682_n.jpg
Наталія Пурій
Головний бухгалтер
З EVEREST вивачати мову легко.

Довго підбирали викладача англійської мови для сина. Але, на жаль, не бачили ентузіазму в його очах. Аж коли потрапили до EVEREST, очі сина загорілись бажанням вчити та удосконалювати англійську мову. Найбільше йому подобається спілкування в групі та з викладачем на різні теми англійською мовою. Просто і без примусу він значно покращив свої знання і з задоволенням спішить на кожне заняття за новою інформацією, за новими емоціями, за новим спілкуванням. Дякуємо, EVEREST!!!

image.jpeg
Курейкін Олена
Мама
Шлях у майбутнє.

Моя дитина займається у мовній школі Еверест від початку її існування у м. Дрогобичі, англійська мова стала для нього найулюбленішим уроком. Дуже дякую викладачам за добре організовані уроки та правильний підхід до кожної дитини, а також терпіння та уважність. Мені було дуже приємно? коли приїхавши в чужу країну? дитина змогла перекласти і відповісти людям в готелі та в магазинах. Мені здається? це найбільша винагорода для батьків. Хочу всім порекомендувати цю школу.

Відвідайте наш блог

Про відпочинок англійською мовою

15.08.2017|

Every day is a journey, and the journey itself is home. Matsuo Basho Ми всі

Особливості дипломатичної мови: історія і сьогодення

07.08.2017|

Комунікація на міждержавному рівні неможлива без дипломатії. Дипломатична комунікація має давню історію, а мова дипломатії

Краса в німецькій мові: чи є вона?

31.07.2017|

МОВНА ЕСТЕТИКА І МЕНТАЛЬНІСТЬ Що таке краса? Абстрактне філософське поняття естетики, психології, культури та інших

УСІ ЗАПИСИ