IELTS: інформація, ціна, підготовка у Львові
Переклади Телефон:
Курси Телефон:

IELTS У ЛЬВОВІ

IELTS (International English Language Testing System) –британський іспит з англійської мови.

найпопулярніший у світі британський іспит з англійської мови
складають більше ніж 2 мільйони студентів з усього світу
сертифікат IELTS – засвідчує практичне володіння мовою
визнається більшістю університетів Великобританії, Австралії та
Нової Зеландії, США
необхідний етап для імміграції або отримання візи в Канаду, Австралію,
Нову Зеландію та інші англомовні країни
результати IELTS дійсні протягом двох років
іспит складається з чотирьох частин (Academic Module (три види) і General
Training Module. Academic Module призначений для академічних цілей, General
Training Module – для всіх інших)
максимальний бал на IELTS – 9 (для вступу до університету потрібно набрати не менше 6 балів, хоча в деяких випадках досить і 5; для імміграції – 4).

Отримати консультацію
Замовити
Структура тесту та версії Academic та General Training. Listening, Reading, Writing and Speaking
Термін дії сертифікату До 2 років з дня складання
Оцінювання та результати іспиту від 1 до 9 за кожен із чотирьох модулів=середнє арифметичне
Тривалість іспиту Загальна тривалість тесту – 2 години 45 хвилин
Сесії складання іспиту
Місце проведення іспиту Британська Рада
Ціна 1 950 грн.
IELTS – це спеціально розроблена система іспитів, яка служить для перевірки рівня мовної компетенції носіями, для яких англійська мова не є рідною. Система є міжнародно ухваленою, визнаною багатьма державами, подається у формі тесту та перевіряє знання із, власне, британської англійської. В ході розробки тестових завдань було залучено висококваліфікованих експертів у своїй галузі – науковців, практикуючих викладачів та психологів. Кембриджський університет, Британська рада «IDP Education Australia» (University of Cambridge ESOL Examinations, IDP Australia and British Council) – установи, які спільно курують дану екзаменаційну систему.

IELTS визнається понад 6 000 інституціями в 120 країнах. Сертифікат вимагається освітніми установами у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії, Сполучених Штатах та європейських країнах. У США приймається лише в кількох університетах, наприклад в City University, Oregon State University, University of California (Berkeley), Wichita State University (Kansas). Чимало інших організацій використовують IELTS в ході імміграції, підбору персоналу, фахової реєстрації та підвищення кваліфікації.

До складання іспиту IELTS допускаються бажаючі віком від 16 років, які хочуть визначити свій рівень володіння англійською мовою із подальшою видачею Міжнародного сертифікату. За умови успішної здачі іспиту, сертифікат підтверджує відповідний рівень англійської мови за кількістю набраних балів.

Здобуття міжнародного сертифікату IELTS є необхідним кроком для вступу до іноземних вищих навчальних закладів, імміграції чи отримання візи в Канаду, Австралію, Нову Зеландію, та інші англомовні країни. Існує дві версії тесту: Academic та General Training.

Перша, Academic Module, призначена для тих, хто прагне вступати до університетів та інших ВНЗ, а також для фахівців, таких як лікарі або середній медичний персонал, які хочуть вчитися чи проходити практику в англомовній країні.
Друга, General Module – загальна тестова програма, призначена для тих, хто планує отримати позаакадемічне навчання або набути досвід роботи у тій чи іншій сфері, або іммігрувати.

Кандидатам надається чотири модулі для виконання— Listening, Reading, Writing and Speaking — щоб отримати кінцевий бал, який записується у IELTS Test Report Form (TRF). Однакові модулі для виконання надаються всім кандидатам з аспектів слухання (Listening) та говоріння (Speaking), у той час коли модулі з читання (Reading) і письма (Writing) відрізняються в залежності від версії тесту —Academic або General.

Перші три модулі — Listening, Reading and Writing (завжди саме у такій послідовності) — виконуються в один день і фактично без перерви між ними. Розмовний модуль (Speaking) може бути виконаний, на вибір центру тестування, у термін протягом семи днів до чи після інших модулів.

Тести задумані таким чином, щоб цілком охопити діапазон вмінь від повністю необізнаного в мові до досвідченого користувача. Існує дві версії тесту: Academic та General Training:

Перша, Academic Module , призначена для тих, хто прагне вступати до університетів та інших ВНЗ, а також для фахівців, таких як лікарі або середній медичний персонал, які хочуть вчитися чи проходити практику в англомовній країні.
Друга, General Module – загальна тестова програма, призначена для тих, хто планує отримати позаакадемічне навчання або набути досвід роботи у тій чи іншій сфері, або емігрувати.
1. Listening (Аудіювання)

Складається із 4-х секцій, 40 запитань. Тривалість – 30 хвилин.

Під час модуля Listening (Аудіювання) Ви прослуховуєте голосовий запис всього один раз. В процесі прослуховування Ви одночасно читаєте запитання і письмово відповідаєте на них. Від початку тесту запитання ускладнюються. Після закінчення прослуховування тексту Вам надається додатково 10 хвилин для того, щоб перенести відповіді в екзаменаційний лист. Модуль Listening є однаковим для академічного і загального формату. Тема перших двох секцій модуля – соціальні потреби. Перша секція представлена у вигляді бесіди двох людей, друга – у формі монолога. Дві останні секції пов’язані з освітою і навчальними програмами. Третя секція являє собою бесіду між декількома людьми (до 4-х чоловік), четверта – монолог.

2. Reading (Читання)

Складається із 3-х секцій, 40 запитань. Тривалість – 60 хвилин.

Потрібно прочитати текст і дати відповіді на 40 питань. Академічний та загальний формати мають різні тексти в цьому модулі. Academic Reading містить три частини, кожна з яких представляє собою текст з 650-1000 слів, взяті із спеціалізованих газет і журналів. General Reading містить три частини з невеликих текстів на загальну тематику.

3. Writing (Письмо)

Складається із 2-х завдань. Тривалість – 60 хвилин.

Академічний та загальний формати мають різні тексти в цьому модулі. Для Academic Writing: – Перше завдання (Task 1 – 150 слів) – це аналіз-опис графіка, графічного малюнка або таблиці; – Друге завдання (Task 2 – 250 слів) – твір. Кандидатам дається 20 хвилин для виконання Task 1 (Завдання 1), в якому їм необхідно написати не менше 150 слів, і 40 хвилин для виконання Task 2 (Завдання 2), в якому їм необхідно написати не менше 250 слів. При перевірці оцінка за Task 2 (Завдання 2) більш важлива, ніж за Task 1 (Завдання 1). У Task 1 (Завдання 1) кандидатам пропонується ознайомитися з діаграмою або даними (графічними, таблицею або схемою) і представити інформацію своїми словами. Оцінюється здатність кандидата систематизувати, представляти і, по можливості, порівнювати дані, описувати стадії процесу, описувати предмет або подію, чи пояснювати принцип роботи чого-небудь. У Task 2 (Завдання 2) кандидатам представляють думку, довід або проблему. Оцінюється вміння кандидата знаходити вирішення проблеми, представляти й обґрунтовувати свою думку, порівнювати і зіставляти очевидні факти і думки, а також оцінювати і оскаржувати судження, очевидні факти або твердження. Для General Training Writing: – Перше завдання (Task 1 – 150 слів) – написання листа; – Друге завдання (Task 2 – 250 слів) – твір. Кандидатам дається 20 хвилин для виконання Task 1 (Завдання 1), в якому їм треба написати не менше 150 слів, і 40 хвилин для виконання Task 2 (Завдання 2), де їм необхідно написати не менше 250 слів. При перевірці більш важливою є оцінка за Task 2 (Завдання 2), ніж за Task 1 (Завдання 1). У Task 1 (Завдання 1) кандидатам пропонується написати лист із запитом про інформацію або проханням пояснити ситуацію. Оцінюється здатність кандидата вести особисте листування, знаходити і забезпечувати загальну реальну інформацію, висловлювати потреби, бажання, уподобання і неприязнь, висловлювати думку і скарги і т.д. У Task 2 (Завдання 2) кандидатам представляють думку, доказ або проблему. Оцінюється вміння кандидата надавати загальну реальну інформацію, формулювати проблему і знаходити її рішення, представляти і доводити свою думку, оцінювати і оскаржувати судження, очевидні факти або твердження.

4. Speaking (Говоріння)

Складається із 3-х частин. Тривалість – 11-14 хвилин.

Модуль Speaking (Розмовна мова) являє собою інтерв’ю з викладачем (екзаменатором), що складається з трьох частин.

Частина 1 Кандидат і екзаменатор представляються один одному. Потім кандидат відповідає на загальні питання про нього, його дім / родину, навчання / роботу, інтереси та інші питання подібної тематики. Проходження цієї частини тесту займає 4-5 хвилин.

Частина 2 Кандидат отримує картку із завданнями з підказками і повинен говорити на певну тему. Учаснику іспиту дається 1 хвилина для підготовки, за бажанням він може робити позначки. Тривалість розповіді – 1-2 хвилини, після чого екзаменатор задає 1-2 запитання по темі картки.

Частина 3 Екзаменатор і кандидат починають обговорення більш абстрактних проблем на тему, порушену в Частині 2. Обговорення триває 4-5 хвилин. У модулі Speaking оцінюється здатність кандидата ефективно спілкуватися англійською мовою. При оцінюванні до уваги беруть швидкість усного мовлення, послідовність, словниковий запас, доречність і правильність вживання граматичних форм і вимову. Перші три модулі (Listening, Reading і Writing) завжди проводяться в один день. Модуль Speaking може бути проведений як в той же день, так і перенесений на будь-який інший день протягом семи днів до або після дня здачі трьох інших модулів.

Зареєструватися для здачі іспиту IELTS можна онлайн, обравши модуль іспиту та дату. Місця проведення іспитів наведені нижче у таблиці.

Дата проведення екзамену Модулі Міста
10 січня 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса
31 січня 2015 Академічний Київ
7 лютого 2015 Академічний та Загальний Київ, Дніпропетровськ, Львів
28 лютого 2015 Академічний та Загальний Київ, Харків, Запоріжжя
14 березня 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса, Черкаси
28 березня 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів
18 квітня 2015 Академічний та Загальний Київ, Харків, Дніпропетровськ
25 квітня 2015 Академічний Київ, Львів, Одеса
30 квітня 2015 Академічний та Загальний Київ
9 травня 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса, Запоріжжя
30 травня 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів, Харків
13 червня 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса, Дніпропетровськ
27 червня 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів, Харків
11 липня 2015 Академічний та Загальний Київ
23 липня 2015 Академічний та Загальний Київ
25 липня 2015 Академічний Київ
1 серпня 2015 Академічний та Загальний Київ
29 серпня 2015 Академічний та Загальний Київ
12 вересня 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса, Запоріжжя
26 вересня 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів, Харків
8 жовтня 2015 Академічний та Загальний Київ
10 жовтня 2015 Академічний Київ
24 жовтня 2015 Академічний та Загальний Київ, Дніпропетровськ
7 листопада 2015 Академічний та Загальний Київ, Одеса
21 листопада 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів, Харків
5 грудня 2015 Академічний та Загальний Київ, Запоріжжя, Одеса
12 грудня 2015 Академічний та Загальний Київ, Львів, Харків
Результат IELTS є чинним впродовж двох років.
Градація оцінки знань згідно зі шкалою IELTS варіюється від 1 (не володіючий мовою) до 9 (кваліфікований мовець). Кандидати здобувають оцінку від 1 до 9 за кожен із чотирьох модулів: аудіювання, читання, письмо та говоріння. Згодом оцінки за кожен аспект сумуються в один спільний бал, з якого виводиться середня оцінка за складений іспит.

Загальні бали заокруглюють до найближчого цілого чи ½ числа. З метою уникнення сумнівів, встановлено наступні правила заокруглення: якщо середнє арифметичне закінчується яна 25 – бал заокруглюється до наступних 1/2 бала, якщо на 75- до наступного цілого бала. Так, наприклад, кандидат, який отримав 6,5 балів за аудіювання, 6,5 за читання, 5,0 за письмо і 7,0 за мовну частину отримає загальний бал 6,5 (25/4=6,25= 6,5)

Далі наведено 9 оцінок із їх детальним описом:

9 – Expert user Повне володіння мовою: адекватне, точне, швидке і повне розуміння.Використовує мову доречно, точно та вільно з повним розумінням.
8 – Very good user Практично повністю володіє мовою, в нестандартних ситуаціях припускається випадкових неточностей і недоречностей. Добре доводить власні думки та розуміє інших.
7 – Good user Добре володіє мовою, хоча припускається випадкових неточностей, недоречностей та непорозумінь у деяких ситуаціях. Взагалі добре вміє користуватися мовою і непогано розуміє інших.
6 – Competent user Має загально ефективне володіння мовою, незважаючи на певні неточності, недоречності, непорозуміння. Належним чином може використовувати і розуміти мову, зокрема, у звичних повсякденних ситуаціях.
5 – Modest user Несповна володіє мовою, у загальних рисах розуміється у багатьох ситуаціях, хоча, скоріш за все, робить багато помилок. Кандидат розуміється на низці тем, які становлять для нього професійний чи загальний інтерес.
4 – Limited userу Базове знання обмежено звичними ситуаціями. Має часті проблеми у вживанні складної мови.
3 – Extremely limited user Виражає і розуміє лише загальні речі в обмеженій кількості звичних ситуацій.
2 – Intermittent user Жодне справжнє спілкування не є можливим. Має проблеми у розумінні письмової та усної мови окрім знайомих ситуацій на нагальних потреб.
1 – None user По суті не володіє мовою, за винятком невеликого числа окремих слів.
Загальна тривалість тесту 2 години 45 хвилин
Кембриджські іспити приймаються в Британській Раді.
Вартість IELTS складає 1 950 грн. (*ціна може змінюватись, тому уточнювати необхідно безпосередньо при записі на іспит).
Отримати консультацію
Замовити

Відгуки

IMG_2126[595].JPG
Андрій
батько учениці
Подяка

Хочу подякувати усьому колективу ЦІМ “Еверест” за наполегливу працю у вихованні справжньої європейської молоді. Адже відомо, що ти стільки разів людина, скільки мов знаєш. Наша донечка усього за кілька місяців занять у ЦІМ перетворилась із несміливого аматора у впевненого користувача англійської. Вчителі зуміли не лише поділитись знаннями, але й додати ще більше охоти для вивчення мови. Цікавими є не тільки самі заняття, а й суботні зустрічі, де діти в атмосфері домашнього затишку за чашкою смачного чаю і печива при перегляді улюблених мультиків та фільмів здобувають нові знання. Зичимо сили та успіхів усім учням та вчителям для досягнення найвищих вершин мовного Евересту.

Уляна
ЕВЕРЕСТ-школа майбутнього

Велике Дякую колективу центру іноземних мов “Еверест” за високий професіоналізм. Мій син – гіперактивна і непосидюча дитина і йому дуже швидко набридає все, за що б він не брався. І нам завжди важко переконати його. Викладачам “Евересту” вдається зацікавлювати і успішно навчати. Син з нетерпінням завжди чекає наступних занять. Дякую!

Відвідайте наш блог

Як обрати бюро перекладів, щоб не спіймати облизня?

15.12.2017|

  Чим більше пропозицій на ринку, тим важче вибрати справді якісний продукт. Особливо, якщо це

Ефективне саморедагування і вичитка перекладів

01.12.2017|

Переклад готовий, не вистачає редагування – ситуація, знайома чи не кожному перекладачеві. І хоча перекладач,

Що ми бачимо в дзеркалі мови?

07.11.2017|

Мова віддзеркалює взаємозв’язки людини з навколишнім світом, а «душа країни» відкривається як у народних піснях

УСІ ЗАПИСИ